Indhent et gratis tilbud
på bedre varmestyring/aftaler

Overvejelser

I hovedparten af ejendommene, betaler medlemmerne efter deres eget forbrug, hvorfor man ofte ikke laver indsatsområder på dette emne.

Som foreninger er der dog også her nogle muligheder:

Kontakt jeres selskab og hør om muligheden for en fastprisaftale ved naturgas.

Ved levering af fjernvarme er der mulighed for, at i kan etablere forskellige ordninger omkring dette, således at i får mere får den varme i faktisk bruger.

Eksempler

 

Var ikke bekendt med, at den pris vi betalte for varmen kunne ændres. Nu har vi indgået en fastprisaftale, således at alle medlemmer ved hvad vi betaler pr. enhed. På den måde forhindrer vi, at alle bliver negativt overrasket når varmeregnskabet udsendes.

Vores fyr stod nærmest og pumpede varmen ud. Investerede kr. 100.000 i dette og det beløb er blevet betalt hjem mange gange, via det reducerede forbrug.

Indhent et gratis
tilbud på bedre varmestyring/aftaler

Jeres vej til besparelser og en nemmere hverdag