Indhent et gratis tilbud
på individuelle vandmålere

Overvejelser

Hos de foreninger der har vand som en fællesudgift, udgør denne efterhånden en stor del af det samlede budget.

Det er samtidig en post der er vanskelig at holde styr på, idet et rindende toilet kan beløbe sig til op imod kr. 20.000 årligt.

Prisen for de individuelle vandmålere er faldet markant. Ny lovgivning på området betyder også, at det nu er lovpligtigt at der skal ske måling af det varme forbrugsvand.

Som forening bør man overveje, at få indhentet et konkret tilbud på individuelle vandmålere, alternativt f.eks. lade ejendomsservicen læse en gang om ugen, således at man ikke betaler for en ”masse dyre dråber”.

Eksempler

 

På de seneste års generalforsamlinger, har individuelle vandmålere næsten altid været et emne. Efter vi fik undersøgt den faktiske pris, var bestyrelsen ikke i tvivl omkring, at det burde behandles på en generalforsamling. Forslaget blev vedtaget, hvert medlem betaler nu for sit eget forbrug og det samlede forbrug er reduceret med ca. 25%.

Vores mange vandrør, forhold etc., gør at vores medlemmer ikke er interesseret i individuel måling. Fik i stedet lavet en ordning med vores vicevært, således at målerne nu aflæses og noteres hver uge. På den måde har vi sporet os frem til to lejligheder med stort forbrug. Disse har fået skiftet toilet til vandbesparende og vores ejendom har nu ”normalt” forbrug.

Indhent et gratis
tilbud på vandmålere

Jeres vej til besparelser og en nemmere hverdag