Indhent et gratis tilbud
på en valuarvurdering

Overvejelser

Som andelsboligforening kan man bruge en valuarvurdering i stedet for den offentlige vurdering.

Afhængig af foreningens forhold, vil det altid være en individuel vurdering, hvad der kan svare sig for jeres forening.

Står man foran en større renovering, er det dog ofte værd at vurdere, om en efterfølgende valuarvurdering måske kan betyde, at projektet kan finansieres uden fald i andelskronen.

Vælger man at få foretaget en valuarvurdering er det fornuftigt, at forholde sig med rimelighed til denne, idet der er visse parametre i denne der kan sammenholdes med tilsvarende ejendomme.

Eksempler

 

Den offentlige vurdering vi modtag, afspejlede efter vores vurdering, slet ikke den værdi vores ejendom havde. Efter bistand fik vi koblet valuar på ejendommen og skiftet vurderingsprincip. Vores antagelse viste sig at holde stik, idet ejendommen blev vurderet ca. 25% højere.

I bestyrelsen var vi noget bekymret over, at modtage forslag fra administrator der indikerede, at boligafgiften skulle stige 30% for at få råd til nye vinduer, der i ejendommen var fuldkommen udslidte. Vores drøftelse med Beboerforum gjorde, at vi fik den rigtige bistand og projektet er nu blevet løst, med rigtig flotte vinduer til følge ingen boligafgiftsstigning.

Indhent et gratis
tilbud på en valuarvurdering

Jeres vej til besparelser og en nemmere hverdag