Indhent et gratis tilbud
på en indlånsrente

Overvejelser

Markedet i dag gør, at det er meget vanskeligt at få en fornuftig indlånsrente.

Man skal være opmærksom på, at steder hvor der tilbydes en høj rente, sædvanligvis også er en højere risiko, så foreningen skal være opmærksom på indskydergaranti (pt. 100.000 euro).

I andelsboligforeninger bør det overvejes, at ens indestående i stedet kan bruges til at nedbringe realkreditlån, der har en højere rente end man kan opnå i indlån.

Eksempler

 

I vores ejerforening sparer vi op til en kommende tagudskiftning. Idet der går en del år inden denne skal foregå, valgte vi efter anbefaling fra Beboerforum, at have placeret det maksimale indskud under hensyntagen til indskydergaranti i forskellige banker.

Vores større andelsboligforening har ofte brug for en hel del midler. Da boligerne efterhånden også handles til høje priser, er der en del cashflow. Efter rådgivning fra uvildig rådgiver anbefalet af Beboerforum, nedbringer vi nu løbende på et realkreditlån, som er en bedre løsning end ingen penge i renteindtægt.

Indhent et gratis
tilbud på en indlånsrente

Jeres vej til besparelser og en nemmere hverdag