FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Tryk for at se svaret

Det er ikke lovkrav, men kan absolut anbefales som et arbejdsredskab til den siddende bestyrelse.
Grundlæggende kan man sige, at det er meget vanskeligt, at prioritere og styre omkostningerne hvis man ikke kender behovet for fremtidig vedligeholdelse.

Det er nu som et lovkrav, at foreningen måler det varme forbrugsvand hvis det er rentabelt. Som forening kan man med fordel indhente et tilbud på individuelle vandmålere, idet prisen på disse er faldet markant. Dermed kommer det enkelte medlem også til at betale efter eget forbrug. Vi hjælper gerne med et konkurrencedygtigt tilbud eller to på denne individuelle vandmålere.

Nogle foreninger vælger forsikringsmægler mens andre klarer det gennem deres administrationsselskab. I bør sondere markedet og være yderst skeptiske. Vi har fået forøget dækningerne og reduceret præmien hos 80% af foreningerne, hvorfor vi gerne assisterer ved næste genforhandling.

Test eventuelt via vores hjemmeside hvor jeres niveau befinder sig, ved at klikke her.

Hvis vedtægterne indeholder at denne skal være statsautoriseret, kan foreningen med fordel overveje en vedtægtsændring, så også en registreret kan ordne regnskabet fremover. Mange foreninger betaler alt for meget for denne ydelse, hvorfor vi gerne hjælper med et godt tilbud. Test eventuelt via vores hjemmeside hvor jeres niveau befinder sig.

Der er forhold som hæftelse og om der kan indfris individuelt der også spiller en rolle ved rentefastsættelse. I 2018 niveau bør man kunne forhandle en rente ned til min. 3,5%. Vi hjælper gerne ved såvel nye som eksisterende fælleslån.

Der er kommet flere og flere løsninger omkring dette. Jeres forening bør overveje, om det er vigtigt for jer selv at beholde indtægterne eller om dette med fordel kan ”leases” ud. Dermed slipper i for f.eks. at hensætte midler til nye maskiner etc. Vi foranlediger gerne kontakt til konkurrencedygtig leverandør.

Afhænger af hvornår det er udarbejdet. Mange af disse er gældende i ti år, mens hvis I indsender jeres energimærke, skal vi nok svare hurtigt. Der er sædvanligvis en del tiltag beskrevet i dette som med fordel kan overvejes i jeres forening hvis kort tilbagebetalingstid. Idet der også er energitilskud til en del af disse, bliver tilbagebetalingstiden endnu kortere. Send det ind til info@beboerforum.dk og lad os kigge på det.

Det korte svar er ja. Størrelsen er afhængig af fra hvilke vinduer og til hvilke. Indsende ordrebekræftelse eller tilbud til os, så hjælper vi med en beregning.

Der er kommet mange flere udbydere på markedet. De fleste foreninger ligger i dag på en listepris. Det meste af beløbet er afgifter som der ikke kan gøres noget ved, men indsende jeres selskabs navn, aftagenummer/faktura, så kigger på om der kan ligge nogle potentielle besparelser.

I bør afstemme jeres behov – skal det være en fastansat eller firma. I førstnævnte tilfælde skal der tillægges sociale omkostninger, lige som det er jer der står for f.eks. maskiner, forsikring etc. Herudover skal der koordineres omkring ferie etc. Der er fordele og ulemper ved begge løsninger og vi tager gerne en drøftelse med jer, således at i kan få belyst hvor i får mest for medlemmernes bidrag.

Få udført en TV-inspektion af disse. Der er i dag firmaer som til en forholdsvis “overkommelig” pris, kan få tegnet alle jeres kloakker og hvor i bør sætte ind først. Forsikringen kan også komme i spil, hvis der efterfølgende konstateres direkte brud nogle steder. Vi anviser jer gerne et kompetent firma.

Jeres vedtægter er jeres ”bibel” så det er vigtigt at de er tidssvarende, idet det ellers kan risikere at blive meget dyrere at undlade at få kigget på disse. Vi har en samarbejdsaftale med dygtig og anerkendt advokat, der til beskeden pris kommer med en vurdering af jeres nuværende vedtægter.

Det har foreningen. Der bør slammes ud med jævne mellemrum og den ansvarlige person, bør have nødvendige kompetencer, således at fremløbstemperaturer etc. er indstillet korrekt. Vi anbefaler et abonnement hos specialist i varmecentraler – investeringen har alle gange vist sig at være tjent hjem.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål? Så kontakt os gerne

Jeres vej til besparelser og en nemmere hverdag