Indhent et gratis tilbud
på en elektriker

Overvejelser

På trods af de skærpede regler på området, har mange foreninger stadig gamle tavler, stofledninger etc. på deres ejendom.

Det kan blive et problem hvis der f.eks. sker en større brand, idet det er foreningen der pligtig til at vedligeholde ejendommen efter gældende regler.

Dørtelefonanlæg, Columbus-tryk, kælderbelysning etc. er andre ting, der ofte også kan betale sig at få et eftersyn på.

Eksempler

 

Ved gennemgang vi havde fået anbefalet, blev der konstateret en del gamle tavler samt andre ulovlige forhold. Intet vi anede noget om som bestyrelse og godt det nu er ordnet, inden uheldet måske var ude på vores ejendom.

Mange medlemmer ønskede mere kælderbelysning samt på p-pladsen. Slog det sammen med en generel gennemgang af ejendommen. Her fik også de enkelte medlemmer varslet, at deres tavler blev tjekket, så nu er vi som bestyrelse sikre på, at også de overholder gældende lovgivning.

Indhent et gratis
tilbud på en elektriker

Jeres vej til besparelser og en nemmere hverdag